دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. 3) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. 4) دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 5) در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 6) نشاني: اصفهان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته، كدپستي:8143153784 6-36816761نمابر: 36816767-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17410 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17411 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17412 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17413 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25696 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25697 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
17414 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17415 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
25698 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25699 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6