دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
"1) رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسلامي براي برادران وخواهران، الزامي است. 2) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. 3) دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم و صندوق قر ض الحسنه ايران وابسته به جهاد دانشگاهي استفاده نمايند. 4) به نفرات اول تا سوم هر رشته بر اساس آيي ننامه تخفيف دانشگاه، تخفيفات ويژه در نظر گرفته خواهد شد. 5) در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ التحصيلان دانشگاه علم و هنر يزد به بازار كار، دوره هاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي، مهارت هاي كسب و كارو كارآفريني علاوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار م يگردد. 6) نشاني شعبه يزد: يزد، بلوار دانشجو، جنب شركت برق منطقه اي يزد. كدپستي:8916713335 تلفن: 89-38264080-035 7) نشاني شعبه اردكان: شهرستان اردكان، ميدان چادرملو. تلفن:7274010 نمابر:7274040- 8) نشاني شعبه اشكذر : شهرستان اشكذر ، خيابان امام خميني (ره ) 0352 روبروي بانك مسكن. تلفن:3623741 و 3622941 نمابر:3424410-0352"
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25711 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
17444 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17445 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17446 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17447 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17448 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17449 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17450 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
25712 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25713 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25714 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25715 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25716 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25717 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد یزد