دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه هنر - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد. 2) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد. 3) دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان روزانه و نوبت دوم (شبانه) ندارد. 4) دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي باشند. 5) دانشجوياني كه موظف به گذراندن دروس پيش نياز طبق تشخيص گروه مي باشند، مي بايست شهريه دروس پيش نياز كمبود و جبراني خود را پرداخت نمايند. 6) كليه دانشجويان كارشناسي علي الخصوص دانشجويان نمايش و موسيقي پس از پذيرش براي تغيير رشته بايد حداقل نمره قبولي را در كد رشته مورد تقاضا در آزمون ورودي كسب كرده باشند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11383 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 17 محل تحصیل کرج و تهران
11384 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15 محل تحصیل کرج و تهران
11385 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 25 محل تحصیل کرج و تهران
11386 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5 محل تحصیل کرج و تهران