دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
18792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5