دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ماهدشت،خیابان بی بی سکینه،بلوار اردیبهشت شماره تماس:  5 - 37311934 نمابر : 37306623 اطلاع رسانی http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4