دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، انتهای خیابان یاران 2-یاران سوم .شماره فکس:22484834فکس ریاست:-22484838 کد پستی : 1956995936
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40