دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بلوار امام خمینی - خیابان ورجین1 پلاک 14 - دانشگاه پیام نور مرکز لواسانات کد پستی دانشگاه:3341616641  تلفن های ارتباط با دانشگاه:26551699-  26551684-26551693-26551723-26564575
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
18929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10