دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
18908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40