دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
فارس- داراب- کیلومتر 3جاده داراب بندرعباس- دانشگاه پیام نور مرکز داراب-تلفن 53527002-53520553-53563271-5363272-فاکس 53529401
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5