دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5