دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس پست الکترونیک: info@pnuma.ac.ir  آدرس ساختمان مرکزی: محمودآباد - کیلومتر 5 جاده محمودآباد به آمل - دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد شماره تلفن  گویا دانشگاه:012244789218 -  012244789219 - فکس: 012244789220
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5