دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مازندران - نوشهر - اول خيابان سر چشمه - دفتر مركزي دانشگاه پيام نور شماره تماس 01152357680-9
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5