دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5