دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5