دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5