دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی ساخت و تولید

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10024 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 30
10216 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 24
10233 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 16
10513 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 30
10525 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10710 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10750 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10940 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10951 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15