دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف50و30و20 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2) به دانشجويان واجد شرايط وام ، 1) دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف 50 كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 3) اين موسسه تلاش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه هاي خودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود. 4) اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي باشد . 5) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 7) نشاني : اروميه ، بلوار شهيد باهنر ، روبروي مجتمع فرهنگي شمس. شماره 201 تلفن:33827171-33828351 نمابر:33839350-044
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25770 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25771 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25780 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10