دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) المپيادي ها و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف خواهند بود. 2) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري در رشت ههاي فني و مهندسي و علوم پايه با رتبه كمتر از 500 و در رشته هاي علوم انساني با رتبه كمتر از 200 كه اين موسسه را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان و رتبه هاي500 تا 1000 در رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه و رتبه هاي 200 تا 500 در رشته هاي علوم انساني از50% تخفيف شهريه ثابت در طول دوره تحصيل بهره مند مي شوند. 3) دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن طبق آيين نامه داخلي موسسه از تخفيف شهريه ثابت استفاده خواهند كرد. 4) فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطابق آيين نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره مند خواهند شد. 5) دانشجويان رتبه اول و دوم در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل بالاي 17 از تخفيف 10 الي 20 درصد ش هريه ثابت در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد. 6) موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره لازم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مي نمايد. 7) اطلاعات بيشتر در پايگاه اينترنتي موسسه. 8) نشاني: تهران، نيايش غرب، شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه. تلفن:50-44320647-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 60
17477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 60
17478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 60
17479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
25792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
25793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 6
17480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی زن 150
17482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی زن 100