دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال در نيمسال بعد. 2) معرفي دانشجويان به خوابگا ههاي خودگردان تحت نظارت موسسه. 3) اعطاي وام شهريه دانشجويي. 4) نشاني: خرمشهر، ميدان معلم. تلفن: 53540150-53547731-061
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100