دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان مي باشد. 2) به دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تخفيف داده مي شود. 3) اين موسسه با بنياد شهيد و ايثارگران و كميته امداد در خصوص فرزندان و همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرار داد داشته و دانشجويان واجد شرايط مي توانند از اين قرارداد استفاده نمايند. 4) به دانشجويان با رتبه زیر 1000 كشوري، تخفيف شهريه ثابت در ترم اول داده خواهد شد. 5) نشاني: قزوين، شهر محمديه، جنب بزرگراه كرج قزوين. شماره تماس: 99 الي 3257190-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 60
17382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
17386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
25679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی با آزمون هردو 6
25681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10