دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني: جهرم، بلوار معلم، خيابان 25 متري انديشه. كدپستي: 741765594 تلفن:98-54233094 نمابر:54227802-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10