دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني: كردستان، قروه، خيابان ابوذر. تلفن: 35249963-35247736 نمابر:35249962-087
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10