دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) موسسه داراي ساختماني مجهز به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب از قبيل كارگاه و آزمايشگاه هاي اختصاصي رشته هاي فني، كتابخانه، اينترنت وايرلس پرسرعت، سالن غذاخوري مجهز و ... مي باشد. 2) ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي پذيرد. 3) سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه مي باشد. 4) نشاني: آبيك، جنب اتوبان، انتهاي بلوار نيايش.تلفن: 9-32894858-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
25897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
25898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
17634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10