دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 2) به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد. 3) اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار خواهد شد. 4) به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت. 5) اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال هاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود. 6) نشاني: مشهد، بلوار طرقبه، نبش معلم 4 تلفن:34230561-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
17652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6