دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
( 1) براي كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه با امكانات مناسب تامين خواهد شد. 2) براي دانشجويان شاهد، فرزندان جانباز بالاي 50 % و آزادگان تخفيف منظور خواهد شد . 3 براي دانشجويان رتبه اول تا سوم، طبق ضوابط موسسه به ترتيب 50و40و30 درصد تخفيف شهريه ثابت منظور خواهد شد. 4) نشاني: استان فارس، شهرستان لامرد ، ميدان شهدا، بلوار شهيد مطهري تلفن:7-5274996 نمابر:52726116-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6