دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر تلفن: 01134669911-14 ایمیل: info@ihetohid.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17754 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17755 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17756 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6