دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100