دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) رتبه1 تا50 در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد. 2) رتبه 51 تا 100 در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول50% كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد. 3) رتبه101 تا 200معاف از شهريه ثابت و متغير خواهند بود. 4) حائزين رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره مند خواهند بود .5) دانشجويان از وا مهاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود. 6) دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه م يباشد. 7) دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي (در ارتباط با پايا ننامه) در مجلات معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس هاي علمي و بي نالمللي از مزاياي مالي آيي ن نامه آموزشي برخوردارخواهند بود. 8) استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، لابراتوار زبان و كتابخانه تخصصي. 9) نشاني: تهران، ميدان ونك ، خيابان ملاصدر ا، خيابان شيراز شمالي، خيابان حكيم اعظم، پلاك 3 تلفن: 89174004-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 6
25672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 6