دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) بر اساس آيين نامه تخفيف شهريه مصوب هيات امناء، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود : الف : دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان آنان19 و بالاتر باشد. ب: دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي. ج: دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه (دو نفر و بيشتر). د: دانشجوياني كه در جشنواره هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي شوند (قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگي و...). ه : كليه بسيجيان فعال سراسر كشور با معرفي مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيل. 2) موسسه، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاه هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و غذاي گرم دانشجويي نيز در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزيز خواهد گذارد. 3) در صورت حصول حد نصاب لازم، كلا سهاي خواهران و برادران، حتي الامكان بصورت جداگانه برگزار مي گردد. 4) نشاني: مشهد، بلوار معلم، خيابان معلم 77 ، جنب بوستان مرجان. تلفن4-35028601 نمابر: 35025605-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6