دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 10و15و20 درصد بهره مند خواهند شد. 2) كليه دانش آموزان با معدل پيش دانشگاهي 17 و18و 19 به ترتيب از 20و30و40 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از5000 باشند از مزاياي ويژه اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. 4) دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 5) فارغ التحصيلان ممتاز اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا 10 درصد مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع بالاتر همين موسسه م يتوانند ادامه تحصيل دهند. 6) به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد 50 و 35 درصد شهريه ، گرفت و م يتوانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. 7) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 75 ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 8) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 9) به دانشجوياني كه به ( نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 10 حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواد ههاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 11 ) دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان. 12 ) نشاني : محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم. تلفن:7733989 و 44732360-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آمار و سنجش آموزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6