دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
قزوین، میدان شهید حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهید باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خیابان مدیریت، (محل سابق پردیس دانشگاه فرهنگیان)، مؤسسه آموزش عالی دارالفنون. کدپستی: 3419915439  تلفن تماس:  33373815 (028) : تلفن موقت واحد آموزش 33375676 (028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100