دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) موسسه داراي خوابگاه نمي باشد ولي امكان معرفي به خوابگاه وجود دارد. 2) براي دانشجويان بومي تخفيف شهريه در نظر گرفته م يشود . 3) نفرات برتر مسابقات علمي، ورزشي، قرآني و... از تخفيف برخوردار مي شوند. 4) نشاني: ساوه، شهرصنعتي كاوه، خيابان مركز خريد. تلفن:42341139-42341156-086
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6