دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه. 2) ارائه تسهيلات مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 3) گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص شوراي آموزشي و طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي برخي از دانشجويان اين موسسه الزامي است. 4) معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور (IASTE) جهت دوره هاي كارآموزي. 5) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد. 6) به رتبه هاي برتر ورودي ( موسسه تخفيف ويژه در ثب تنام اولين نيمسال تعلق مي گيرد. 7) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران. 8) كليه خدمات آموزشي مؤسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود . 9 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي باشد. 10 ) نشاني: اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست 46 تلفن:37753114-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 6
17886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100