دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
( 1) خوابگاه خودگردان براي خواهران معرفي مي شود. 2) به دانشجويان برتر تخفيف شهريه تعلق م يگيرد. 3) درخواست وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته مي شود . 4 جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي مؤسسه مراجعه نماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6