دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا مي باشد. 2) دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلي مؤسسه از تخفيف ويژه بهر همند خواهند شد. 3) نشاني: زنجان، ميدان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروش.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6