دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) باشند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 2) موسسه داراي سرويس رايگان مي باشد. 3) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيات موسس در هر نيمسال، تخفيف ويژه اي داده خواهد شد. 4) موسسه داراي خوابگاه استيجاري مي باشد و دانشجو با پرداخت اجاره م يتواند از خوابگاه استفاده نمايد. 5) نشاني: ساري، ميدان خزر، كيلومتر 10 جاده دريا. تلفن:33685768-33685221-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
26146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10