دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل 30و20و10درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 17 باشند. 2) هماهنگي لازم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگاه خودگردان (خصوصي) براي دانشجويان بعمل خواهد آمد. 3) در صورت تخصيص تسهيلات از طرفصندوق رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت. 4) نشاني: گنبدكاووس، بلوار شادي، ضلع شرقي درياچه مصنوعي. تلفن:33349640-017
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26222 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26223 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26224 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26225 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26226 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6