دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) حفظ شئونات اسلامي (از جمله پوشش چادر براي خواهران) در شهر مقدس قم در داخل و خارج از مؤسسه، براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) نشاني: قم، شهر پرديسان، تقاطع 50 متري شهروند با 36 متري امامت (خيابان دانشگاه پيام نور). تلفن:4-32808680-025
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران با آزمون هردو 60
26229 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری با آزمون هردو 6
26230 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
18078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26231 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10