دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
011- نشاني: قائمشهر، جاده بابل، بعد از پل تلار، روبروي جاده نظامي. تلفن: 442265308
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100