دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان با همكاري موسسه، طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد. 2) نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي (به ترتيب 25و20و15 درصد شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه بهره مند خواهند شد. 4) فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين موسسه بهره مند خواهند شد.5) نشاني: بابل، كيلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، پرديس موسسه.تلفن:32163215-32163217-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6