دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) وسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و بالعكس پيش بيني شده است. 2) به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده م يشود. 3) موسسه از آزمايشگاه و كارگاه هاي اختصاصي مربوط به رشته هاي تحصيلي برخوردار است. 4) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه اي داده مي شود. 5) دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود. 6) موسسه جهت اسكان دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي باشد. 7) موسسه داراي اينترنت بي سيم در كليه فضاهاي آموزشي م يباشد. 8) موسسه داراي يك سوله بزرگ ورزشي مي باشد. 9) نشاني: گرمسار، حاجي آباد. تلفن:7-34533924-023
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6