دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) کدپستی ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱ صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹ تلفن ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳ ایمیل Info@ihcs.ac.ir 1) موسسه داراي خوابگاه خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد. 2) دانشجويان از يك وعده غذاي گرم دانشجويي برخوردار خواهند بود . 3) در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از 19و18و17 گردند به ترتيب به ميزان 20و15و10 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان منظور خواهد شد. 4نشاني: بابلسر، بهنمير، بلوار امام خميني(ره)، خيابان دانشگاه. تلفن:5-35750810-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10