دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد. 3) بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 4) موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگا ههاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است. 5) در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 6) موسسه از طريق برگزاري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع بالاتر را براي دانشجويان مهيا نموده است. 7) سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا است كه هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد. 8) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 9) نشاني: قزوين، پونك، بلوار اميركبير، خيابان قا ئم جنوبي.تلفن:1-33651390-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
18190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
18191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100