دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين موسسه جهت رفاه حال دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان م يباشد. 2) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم از شرايط تخفيف شهريه برخوردار م يباشند. 3) نشاني: قائمشهر، كيلومتر 4 جاده نظامي.تلفن:6-42294273-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10