دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان برتر ( 3 نفر اول) هر رشته و هر مقطع در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق م يگيرد. 2) اين موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر م ي باشد كه به دانشجويان غيربومي دختر متقاضي، خوابگاه ارائه خواهد شد. 3) نشاني ساختمان مركزي (خوابگاه): ساوه، جنب ميدان شهرداري. تلفن: 42232520-43232620-086 4) نشاني ساختمان شماره 1 (ساختمان آموزشي): ساوه، ميدان سرداران، پشت پارك فلاحت (مسجد كوثر). تلفن:42426520-42426530-086
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
26385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8