دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. 2) طبق سهميه صندوق رفاه يك وعده غذاي آماده در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. 3) مطابق با بودجه مصوب صندوق رفاه، دانشجويان مي توانند از تسهيلات وام دانشجويي . بهره مند شوند. 4) به دانشجويان رتبه هاي برتر تخيف شهريه تعلق مي گيرد. 5) نشاني: استان گلستان، شهرستان آق قلا ، خيابان30متري خرمشهر، خيابان 20 متري شهيد فهميده، روبروي پارك تلفن:13-34528612-017
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18407 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6