دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه درنظر گرفته مي شود. 2) كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت، واحد مشاوره و بوفه فراهم م يباشد. 3) نشاني: بوشهر، خيابان ليان، روبري فرش مشهد، كوچه ليان هشت، طبقه دوم. تلفن:33336014-077
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6