دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) نشاني ساختمان شماره 1 (محل ثب تنام): اصفهان، خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، كوچه چهارم پلاك 6. تلفن 36540830-36540168-031 2) نشاني ساختمان شماره 2: اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر 6 جاده اصفهان شيراز، بعد از سيتي سنتر، روبروي شهرك آزمايش.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10