دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 50و40و30 درصد برخوردار خواهند شد. 2) تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات براي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است. 3) داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در تاريخ تعيين شده توسط سازمان سنجش از طريق وب سايت موسسه جهت ثب تنام و كسب اطلاعات بيشتر مراجعه فرمايند. 4) نشاني: مازندران، فريدونكنار، خيابان امام(ره)، جنب مخابرات. تلفن 35667241 نمابر:35667240-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17689 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17690 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17691 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17692 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6