دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران. 2) تسهيلات براي دانشجويان مستعد در طول تحصيل. 3) نشاني: قم، انتهاي بلوار محمد امين، بلوار غدير، بعد از پمپ بنزين, كوي 11 تلفن:15-32855011 نمابر: 32855016-025
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6